Op 10 december is het de dag van de Ondervoeding. Op deze dag wordt in Nederland de aandacht gevestigd op ondervoeding. Uit de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2013 blijkt dat ongeveer 20-25 % van de ouderen in de thuissituatie ondervoed is of risico loopt om ondervoed te raken. Dit zijn hoge percentages, vandaar dat er extra aandacht voor gevraagd wordt.

Ik heb veel ervaring met (risico op) ondervoeding bij ouderen. Soms geven kleine aanpassingen in uw voedingspatroon al een groots effect! In een goede voedingstoestand houdt u makkelijker een goede conditie en krachtiger spieren.