Ondervoeding bij ouderen

Bij ondervoeding is er sprake van een tekort aan eiwit, energie en andere voedingsstoffen. Dit leidt tot nadelige effecten op het functioneren van het lichaam. De spiermassa wordt minder, waardoor de spierkracht afneemt. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat iemand sneller valt. Daarnaast gaat de conditie achteruit. Ondervoeding leidt ook tot een langzamer herstel na een operatie of ziekte en meer of ernstiger complicaties. De kans op doorligplekken wordt groter door een verminderde conditie van de huid.

Er is sprake van ondervoeding bij een BMI lager dan 20, of >5% gewichtsverlies in de laatste maand of >10% in het afgelopen halfjaar.