Ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson kunnen zich een aantal problemen op voedingsgebied voor doen. Er kan sprake zijn van ongewenst gewichtsverlies, ondervoeding, overgewicht, obstipatie, misselijkheid en kauw- en slikproblemen. Daarbij kunnen er problemen ontstaan wanneer de medicatie (Levodopa) als gevolg van eiwitten in de voeding niet goed opgenomen wordt in het lichaam. Ik ben lid van het Parkinsonnet en heb veel ervaring met voedingsproblemen met de ziekte van Parkinson.

logoparkinsonnet